Háskóli Íslands

Styrkir

Útgáfustyrkir

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að veita einstökum félögum styrk til útgáfu ritrýndra fræðirita. 

Fjárhæð styrksins fer eftir umfangi rits og fjárhag stofnunarinnar hverju sinni. Getið skal um styrkveitinguna í inngangi rits eða á annan hátt í samráði við stjórn. Að öðru leyti skal stjórn og styrkþegi gera með sér samkomulag um hvort Guðfræðistofnun standi sem útgefandi eða meðútgefandi rits.

Guðfræðistofnun tekur hvorki á sig vinnuframlag né fjárhagslegar skuldbindingar umfram það sem fram kemur við styrkveitingu.  

Styrkir vegna fjölþjóðlegra ráðstefna

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að veita einstökum félögum sem standa fyrir fjölþjóðlegum ráðstefnum á fræðasviði sínu styrk vegna ráðstefnunnar.

Fjárhæð styrksins fer eftir umfangi ráðstefnu og fjárhag stofnunarinnar hverju sinni. Getið skal um styrkveitinguna í samráði við stjórn. Að öðru leyti skal stjórn og styrkþegi gera með sér samkomulag um hvort Guðfræðistofnun standi sem aðstandandi ráðstefnunnar.

Guðfræðistofnun tekur hvorki á sig vinnuframlag né fjárhagslegar skuldbindingar umfram það sem fram kemur við styrkveitingu.

Ferðastyrkir

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að veita einstökum félögum styrki vegna ferða er tengjast  rannsóknum og/eða samstarfi á fræðasviði þeirra. Ekki er nauðsynlegt að styrkurinn tengist fyrirlestri. 

Styrkurinn getur að hámarki numið kr. 50.000 á hverju almanaksári.

Sækja skal um styrk að ferð lokinni og láta dagskrá ráðstefnu eða fundar fylgja umsókn.

Styrkir til doktorsnema

Guðfræðistofnun leitast við að styrkja doktorsnema á lokastigi náms. Hægt er að sækja um allt að þriggja mánaða styrk til að búa doktorsritgerð í hendur andmælenda, eða allt að þriggja mánaða styrk til að bregðast við lokaathugasemdum doktorsnefndar og andmælenda. Styrkurinn getur að hámarki verið til þriggja mánaða.

Við styrkveitingu í fyrra tilvikinu skal miðað við að fyrir liggi rökstutt álit doktorsnefndar þess efnis að ritgerð sé hæf til varnar.

Leiðbeinandi skal sækja um styrk fyrir hönd doktorsnema. 

Styrkfjárhæð er háð fjárhag stofnunarinnar hverju sinni og er upphæðin fyrir hvern mánuð ákvörðuð með hliðsjón af öðrum styrkjum sem doktorsnemum standa til boða.

Að öllu jöfnu greiðast þessir styrkir úr Starfssjóði Guðfræðistofnunar Háskóla Íslands.

Ath. Reglur þessar verða endurskoðaðar á næsta ársfundi ef fjárhagsstaða stofnunarinnar gefur tilefni til þess.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is